İşitme kaybı

Signs of hearing loss beginning

Geçen zaman içinde, bir hastalık nedeniyle, bir ameliyattan veya sürekli yüksek gürültü seviyesinden dolayı işitme duyusu büyük oranda sınırlanabilir

Çeşitli nedenlere bağlı olan birçok işitme kaybı türü vardır:

  • Orta kulağa bağlı işitme kaybı: İç kulağa giden hat bloke olmuştur. Örneğin orta kulak iltihabında bu durum söz konusudur.
  • Sensörinöral işitme kaybı: Kulak salyangozundaki kılcal duyu hücreleri kısmen veya tamamen zarar görmüştür. Bu nedenle sinyaller beyne iletilmez, dolayısıyla ses doğru ya da hiçbir şekilde algılanmaz.
  • Kombine işitme kaybı: Burada her iki tür birlikte görülür.

İşitme kaybının başladığının olası belirtileri

İşitme kaybı sinsi ilerleyen bir süreçtir, hastalar bunu önce genelde fark etmez. Ancak birçok belirti, işitme kaybının başladığına işaret etmektedir. Belirtiler her zaman dikkate alınmalıdır. Bunun için örneğin şu soruya yanıt verin: Kuş cıvıltısı veya rüzgâr uğultusu gibi tiz sesleri eskisi gibi duyabiliyor musunuz veya bu sesleri artık günlük hayatınızda duymuyor musunuz? Bu sesler doğru şekilde fark edilmediğinde, her ne kadar diğer sesler normal duyulsa da bu durum işitme duyusunun yavaşça azaldığının bir işareti olabilir.

Hastalar genelde yüksek sesle söylenen ünsüz harfleri doğru duyamaz ve birbirine yakın kelimeleri genelde yanlış anlar. Bundan dolayı da sıkça soru sormak zorunda kalırlar. Televizyondaki bir yayını anlayabilmek için televizyonun sesini daha fazla açarlar. Gürültülü ortamlarda veya toplulukta kelimeleri anlamak genelde zorlaşır.

Erken safhada bir işitme cihazının kullanılması, iletişim sorunlarını baştan önleyebilir. İşitme duyunuzun doğru çalışıp çalışmadığından emin değilseniz, Berlin-Neukölln veya Berlin-Wilmersdorf’da bulunan Aurrex mağazamızı ziyaret edin. Ekibimiz size ücretsiz bir işitme testi yaparak işitme duyunuzun performansını tespit eder.